top of page
privacyverklaring (beknopte versie)Jouw persoonsgegevens worden door BoekhouderOnline Comm.V verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw beroep op onze diensten en voor direct marketing  (om jou nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@boekhouderonline.be ]. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak kan je op verzoek krijgen via mail (info@boekhouderonline.be)

bottom of page